Warhammer Fantasy Roleplay (2. edycja)

Liber Fanatica
Tom 2: Śmiercionośne rzemiosła

Niniejszy tom zawiera zbiór artykułów poświęconych dwom najbardziej śmiercionośnym sztukom znanym w Starym Świecie – walce i magii. W pierwszej części dokumentu, zatytułowanej Ścieżka wojownika, znajdują się trzy artykuły: dwa pierwsze przedstawiają zestaw wskazówek, jak zwiększyć swobodę walki w grze; trzeci przedstawia zasady, które czynią walkę jeszcze bardziej śmiertelną niż dotąd. Dalsza część tekstu, zatytułowana Ścieżka maga, zawiera opcjonalne reguły stopniowego wypaczania magów przez Chaos, nowe zasady uczenia się czarów, a także setki pierwszoedycyjnych zaklęć, zaadoptowanych do drugiego wydania Warhammer Fantasy Roleplay. 

Wersja oryginalna

Redakcja, skład i łamanie: James Walkerdine, Wim van Gruisen

Korekta merytoryczna i techniczna: Håkan Cervin, James Flinders, John Foody, Henrik Grönberg, Wim van Gruisen, Robin Low, Dave Keville, Adrian Maddocks, Martin Oliver, Dorothy Rachovides, Jay Wrobel

Wersja polska

Tłumaczenie i redakcja: Zbigniew "hallucyon" Jasienica

Korekta merytoryczna i techniczna: Daniel "karp" Karpiński, Gniewomir "triki" Trocki

Łamanie i skład: Marek Szumny (MARK6)

Wsparcie typograficzne: Marcin "DAME" Jasiunas

Powstało przy współpracy MARK6 i serwisu Poltergeist.

Liber Fanatica
Tom 1: Kompendium Bohatera

Pierwsza część najbardziej znanego cyklu fanowskich dodatków do drugiej edycji Warhammera. Pierwszy tom, aspirujący do miana pomostu pomiędzy pierwszym a drugim wydaniem gry, skupia się na Bohaterach Graczy.

Wersja oryginalna

Redakcja, skład i łamanie: Wim van Gruisen, James Walkerdine

Korekta merytoryczna i techniczna: Håkan Cervin, James Flinders, John Foody, Henrik Grönberg, Jude Hornborg, Robin Low, Martin Oliver, James Walkerdine

Wersja polska

Tłumaczenie i redakcja: Zbigniew "hallucyon" Jasienica

Korekta merytoryczna i techniczna: Karolina "Viriel" Bujnowska, Szymon "Siriel" Gwiazda, Daniel "karp" Karpiński, Piotr "CE2AR" Stachurski

Łamanie i skład: Marek Szumny (MARK6)

Wsparcie typograficzne: Marcin "DAME" Jasiunas

Powstało przy współpracy MARK6 i serwisu Poltergeist.

Zagubione w przekładzie:
W poszukiwaniu Dawnej Wiary

W pierwszej edycji gry Warhammer Fantasy Roleplay Dawna Wiara była najstarszą religią człowieka, której zasięg i znaczenie drastycznie skurczyły się wskutek agresywnego rozprzestrzeniania się nowych kultów. W czasach, w których osadzono oryginalne wydanie systemu, praktykowało ją jedynie chłopstwo i ta część mieszkańców miast, która niedawno tam przybyła. W ciągu tysiącleci swej historii ongiś jednolita Dawna Wiara rozszczepiła się na wiele odrębnych zgromadzeń, które były związane wspólnym dziedzictwem i czczeniem Matki Ziemi pod różnymi postaciami.

Wersja oryginalna

Autorzy: Alfred Nuñez Jr, Anthony Ragan

Wersja polska

Tłumaczenie i redakcja: Zbigniew "hallucyon" Jasienica

Ilustracje: Jakub "paskud" Redys, Piotr "CE2AR" Stachurski

Korekta merytoryczna i techniczna: Daniel "karp" Karpiński, Jakub "paskud" Redys, Karolina "Viriel" Bujnowska

Łamanie i skład: Marek Szumny (MARK6)

Powstało przy współpracy MARK6 i serwisu Poltergeist.