Ukraińskie i rosyjskie instrukcje
do gier planszowych wydanych w Polsce

24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę inwazję na Ukrainę. Ponad milion dwa miliony niewinnych cywilów, głównie dzieci i kobiet, zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i ucieczki do sąsiedniej Polski.

My, Polacy, bierzemy ich pod swoje dachy i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby czuli się bardziej komfortowo w tych strasznych czasach. Może planszówki pomogą im na chwilę zapomnieć o wojnie w ojczyźnie?

Mamy gry, ale nie mamy ukraińskich instrukcji. Ta GeekList to miejsce, w którym możesz znaleźć listę oficjalnych i nieoficjalnych zasad w ich języku dla wielu gier.

Ta lista jest nadal w toku. Z każdym dniem będzie coraz większa.

On 24 February 2022 Russia began a full-scale invasion of Ukraine. Over one two million innocent civilians, mostly children and women, had been forced to abandon their homes and flee to neighbouring Poland.

We, people of Poland, are taking them under our roofs and we are doing all we can to make them feel more comfortable in this horrible time. Maybe board games will help them to forget for a moment about war in their homeland?

We have games, but we don't have Ukrainian rulebooks. This GeekList is a place where you can find list of official and unoficial rules in their language for many games.

This list is still in progress. It's going to be bigger and bigger every day.

Google Translate:

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Понад мільйон невинних мирних жителів, переважно дітей та жінок, були змушені покинути свої домівки та втекти до сусідньої Польщі.

Ми, жителі Польщі, беремо їх під свій дах і робимо все можливе, щоб їм було комфортніше в цей жахливий час. Може, настільні ігри допоможуть їм на мить забути про війну на батьківщині?

У нас є ігри, але у нас немає українських правил. Цей GeekList — це місце, де ви можете знайти список офіційних і неофіційних правил їхньою мовою для багатьох ігор.

Цей список ще триває. З кожним днем воно буде все більше і більше.