Matura – to da się zdać!

Tegoroczna matura (https://www.taniaksiazka.pl/podreczniki-do-matury-c-313_11053.html) niesie za sobą nowości. Pandemiczna sytuacja sprawiła, że szkolnictwo musiało przejść swoją osobistą reformę, którą odczują tegoroczni maturzyści. Egzamin dojrzałości w 2021 roku będzie się nieco różnił od dotychczas znanej formy, jednak wiedza, którą należy opanować, także jest obszerna. Oto jakie zmiany czekają osoby, które w tym roku będą mogły pochwalić się najdłuższymi, szkolnymi wakacjami.

Nowinki maturalne

Pierwszą zmianą, dającą się odczuć niemalże od razu, jest brak obowiązku zdawania egzaminu ustnego. Dotychczas ta forma była obecna na każdej maturze. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, uczeń musiał poradzić sobie z odpowiedzią ustną z języka polskiego, a także języka obcego. Na tegorocznej maturze egzamin ustny będą mogły zdawać tylko osoby, które złożą wcześniej specjalny wniosek. Punkty z ustnej matury mogą liczyć się podczas rekrutacji na niektóre kierunki szkół wyższych, dlatego też istnieje możliwość podejścia do tego egzaminu.

Druga nowość to okrojony zakres materiału na maturze z matematyki. Uczniowie są zwolnieni z niektórych tematów, a także mają do zdobycia mniej o 5 punktów z zadań otwartych przy zachowaniu takiego samego czasu. Wpływ na tą decyzje miało zdalne nauczanie, które nie jest tak skuteczne, jak normalne lekcje w placówkach szkolnych. Dzięki temu uczniowie nadal będą musieli uzyskać 30% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, jednak będzie to łatwiejsze niż dotychczas. 

Repetytorium “Matura”

Dla każdego ucznia, który pragnie pochwalić się najlepszymi wynikami maturalnymi zostało opracowane specjalne repetytorium poruszające zakres materiałów z takich przedmiotów jak:

  • język polski;
  • matematyka;
  • język angielski;
  • historia;
  • wiedza o społeczeństwie; 
  • fizyka;
  • geografia;
  • biologia;
  • i inne.

Przejrzyste przykłady, praktyczne zadania i proste do zapamiętania definicje pozwalają na uzyskanie bardzo dobrego wyniku każdego egzaminu. Dzięki samodzielnemu przygotowaniu można z łatwością nadrobić braki, które pojawiły się podczas edukacji zdalnej. “Matura” pomaga także uczniom słabszym w zrozumieniu zagadnień, które nie zostały odpowiednio opracowane. To idealna alternatywa dla każdego, kto ceni sobie pracę własną i potrafi korzystać z dostępnych źródeł. Już godzina przygotowań dziennie sprawia, że uczniowie mogą czuć się pewniej podczas właściwego egzaminu.

Stopniowo zwiększana trudność zadań daje możliwość rozpoczęcia nauki na dowolnym poziomie. “Matura” całkowicie odpowiada na potrzeby przyszłych studentów i ułatwia im zdobywanie niezbędnej wiedzy.