Nietypowa matura, wszystko co trzeba wiedzieć o tegorocznym egzaminie

Zmiany spowodowane pandemią dotknęły także pierwszego egzaminu dorosłości. Już od 15 lat matura ze strony www.taniaksiazka.pl zajęła miejsce egzaminów wstępnych na studia i jest uznawana jako niezależny i bezstronny test umożliwiający łatwą i szybką weryfikację wiedzy. Uczniowie piszący tegoroczną maturę mogą liczyć na pewne ulgi w związku z przejściem na nauczanie zdalne.

Egzamin z matematyki zmniejszony o 5 punktów

Matura z matematyki w tym roku ma się nieco inaczej. Choć jej forma jest niemalże identyczna, to zadania otwarte zostały zmniejszone o 5 punktów. W praktyce oznacza to tyle, że nadal należy uzyskać 30% z wszystkich, możliwych do zdobycia, punktów, jednak będzie to prostsze, bowiem lwią część egzaminu będą stanowiły pytania zamknięte. Zmiany punktowe nie dotyczą zmiany czasu. Nadal zostanie zachowane 170 minut, które pozwoli na skupienie i dokładne rozwiązanie wszystkich matematycznych zagadek.

Zniesienie obowiązku rozszerzenia

Dotychczas matura wymagała zdania 3 przedmiotów podstawowych, do których należały:

 • język polski;
 • język obcy;
 • matematyka.

Oraz jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym z poniższej grupy:

 • geografia;
 • fizyka;
 • historia;
 • biologia;
 • wiedza o społeczeństwie; 
 • język polski
 • język obcy;
 • matematyka;
 • i inne.

Obecna sytuacja na świecie sprawiła, że minister edukacji podjął decyzję o wykluczeniu tej konieczności. Aby uzyskać świadectwo maturalne w tym roku, wystarczy zdobyć wymaganą ilość punktów z trzech przedmiotów obligatoryjnych.

Ustna odpowiedź na życzenie

Również w tej kwestii nastąpiły zmiany. Ustna odpowiedź nie jest już koniecznością dla maturzystów. O taką formę egzaminu mogą ubiegać się pojedyncze jednostki, które potrzebują dodatkowej liczby punktów do rekrutacji na uczelnie wyższą. Dla pozostałych uczniów ten obowiązek został zniesiony.

Wydawać by się mogło, że zdanie tegorocznej matury pójdzie jak z płatka. Nic bardziej mylnego! Choć temat i zakres materiału jest okrojony, to jednak należy pamiętać o tym, że dostarczana wiedza również nie została całkowicie przekazana. 

Repetytorium “Matura”

Dzięki przejrzystej treści, łatwym do zapamiętania regułom i doskonale opracowanym zadaniom- kompendium wiedzy “Matura” może pochwalić się najlepszym sposobem przygotowania uczniów na egzamin dorosłości. Opracowana w oparciu o aktualny program edukacyjny, z dbałością o każdy szczegół, stanowi doskonałe źródło wiedzy. “Matura” to nie tylko szybki i prosty sposób na naukę do pierwszego dorosłego egzaminu, to także wiedza, która pozwoli na rozwój zawodowy i osobisty.

Matura – to da się zdać!

Tegoroczna matura (https://www.taniaksiazka.pl/podreczniki-do-matury-c-313_11053.html) niesie za sobą nowości. Pandemiczna sytuacja sprawiła, że szkolnictwo musiało przejść swoją osobistą reformę, którą odczują tegoroczni maturzyści. Egzamin dojrzałości w 2021 roku będzie się nieco różnił od dotychczas znanej formy, jednak wiedza, którą należy opanować, także jest obszerna. Oto jakie zmiany czekają osoby, które w tym roku będą mogły pochwalić się najdłuższymi, szkolnymi wakacjami.

Nowinki maturalne

Pierwszą zmianą, dającą się odczuć niemalże od razu, jest brak obowiązku zdawania egzaminu ustnego. Dotychczas ta forma była obecna na każdej maturze. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, uczeń musiał poradzić sobie z odpowiedzią ustną z języka polskiego, a także języka obcego. Na tegorocznej maturze egzamin ustny będą mogły zdawać tylko osoby, które złożą wcześniej specjalny wniosek. Punkty z ustnej matury mogą liczyć się podczas rekrutacji na niektóre kierunki szkół wyższych, dlatego też istnieje możliwość podejścia do tego egzaminu.

Druga nowość to okrojony zakres materiału na maturze z matematyki. Uczniowie są zwolnieni z niektórych tematów, a także mają do zdobycia mniej o 5 punktów z zadań otwartych przy zachowaniu takiego samego czasu. Wpływ na tą decyzje miało zdalne nauczanie, które nie jest tak skuteczne, jak normalne lekcje w placówkach szkolnych. Dzięki temu uczniowie nadal będą musieli uzyskać 30% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, jednak będzie to łatwiejsze niż dotychczas. 

Repetytorium “Matura”

Dla każdego ucznia, który pragnie pochwalić się najlepszymi wynikami maturalnymi zostało opracowane specjalne repetytorium poruszające zakres materiałów z takich przedmiotów jak:

 • język polski;
 • matematyka;
 • język angielski;
 • historia;
 • wiedza o społeczeństwie; 
 • fizyka;
 • geografia;
 • biologia;
 • i inne.

Przejrzyste przykłady, praktyczne zadania i proste do zapamiętania definicje pozwalają na uzyskanie bardzo dobrego wyniku każdego egzaminu. Dzięki samodzielnemu przygotowaniu można z łatwością nadrobić braki, które pojawiły się podczas edukacji zdalnej. “Matura” pomaga także uczniom słabszym w zrozumieniu zagadnień, które nie zostały odpowiednio opracowane. To idealna alternatywa dla każdego, kto ceni sobie pracę własną i potrafi korzystać z dostępnych źródeł. Już godzina przygotowań dziennie sprawia, że uczniowie mogą czuć się pewniej podczas właściwego egzaminu.

Stopniowo zwiększana trudność zadań daje możliwość rozpoczęcia nauki na dowolnym poziomie. “Matura” całkowicie odpowiada na potrzeby przyszłych studentów i ułatwia im zdobywanie niezbędnej wiedzy.

 

Podręczniki do matury. Zdaj maturę na 100%

Egzamin dojrzałości, czyli matura to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. Warto więc podejść do niego w pełni przygotowanym, tak, aby dać z siebie wszystko.

Od wyniku, jaki osiągniemy, zależeć będzie m.in. to, czy dostaniemy się na studia w wybranym przez nas kierunku, a następnie podjęcie ciekawej pracy.

Matura – matematyka i język polski

Podczas przygotowań do matury warto skorzystać ze sprawdzonych metod. Takimi właśnie są książki należące do “Czarnej Serii” oferowanej przez wydawnictwo Greg.

Opracowane zgodnie z panującym programem nauczania podręczniki do matury “Vademecum. Matura 2021” to kompleksowy zbiór materiału, który umożliwia uczniom klas maturalnych:

 • usystematyzowanie materiału
 • optymalne przygotowanie do matury
 • łatwość i płynność nauki.

Podręczniki do matury polecane przez nauczycieli

Podręczniki wydawnictwa Greg zyskały rekomendację nauczycieli oraz egzaminatorów, czyniąc je tym samym pewnym źródłem wiedzy, które umożliwia uczniom rzetelne przygotowanie się do egzaminu, jakim jest matura z matematyki czy matura z języka polskiego.

“Czarna Seria” oferuje materiał dostosowany do kompleksowego usystematyzowania zdobytej podczas nauki wiedzy oraz przypomnienie kluczowych podczas egzaminu dojrzałości elementów.

Wszystkie oferowane podręczniki “Vademecum. Matura 2021” zostały przygotowane w czytelnej i transparentnej formie wzbogaconej dodatkowo licznymi elementami graficznymi ułatwiającymi naukę i uporządkowanie materiału.

Matura 2021 – jak zdać?


Wielu uczniów przystępujących do egzaminu zastanawia się jak zdać maturę. Kluczem do sukcesu okazuje się, jak można się domyślać, odpowiednie przygotowanie.

Z wykorzystaniem dostępnych na rynku wydawniczym podręczników nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać.

Warto jednak rozpocząć przygotowania z wyprzedzeniem, osiągniemy wówczas znacznie lepsze efekty, aniżeli podczas uczenia się na ostatnią chwilę.

Kompleksowe przygotowanie do matury

Niezależnie od tego czy twoim celem jest matura w zakresie podstawowym, czy też może masz ambicje do zdawania egzaminu w zakresie rozszerzonym, dzięki książkom, jakimi są podręczniki przygotowujące do matury, zdasz bez problemu.

Zarówno “Repetytorium maturzysty 2021” wydawnictwa Greg, jak i również “Czarna Seria’ tego samego wydawnictwa pozwolą Ci uporządkować materiał i podejść do matury pewnie i z wiarą w siebie.

Dodatkowo, podręczniki do matury oferowane są w dobrych cenach, a w ich środku znajdziemy oprócz materiału przygotowującego do egzaminu dojrzałości, także arkusze pozwalające zapoznać się z formą egzaminu.